კომერციული და სპეციალური ავტომობილები

LADA Largus

სოციალური ტაქსი

სასწრაფო დახმარება

სამედიცინო

კინოლოგიური

სატვირთო ფურგონი CNG

სატვირთო ფურგონი

სატვირთო

რეფრიჟერატორი

სამგზავრო

LADA Granta

სატვირთო ფურგონი

სასწავლო

სატვირთო პლატფორმა

LADA 4x4

სატვირთო ფურგონი

ყველა რელიეფის მანქანა

კინოლოგიური

სახანძრო სამაშველო

საავარიო სამაშველო

სპეციალური ბრონირებული

სატვირთო პლატფორმა