საგარანტიო ვალდებულებები მოქმედებს:

 

დაგვისვი კითხვა ხშირად დასმული კითხვები

სერვისის წიგნში მითითებული ინსტრუქციებით გათვალისწინებული ავტომობილის ექსპლუატაციის, მოვლის და / ან მომსახურების პირობების და წესების დარღვევის (შეუსრულებლობის) ჩათვლით. 

- პროგრამულ უზრუნველყოფაში, ქარხნის პარამეტრებში, ელექტრონული საკონტროლო განყოფილებების პარამეტრებში ცვლილებების შეტანისას

- გარბენის მონაცემების უნებართვო ცვლილების შემთხვევაში - ოდომეტრის მაჩვენებლებში ან მწარმოებლის მიერ მოწოდებულ სხვა მოწყობილობებში

- მექანიკური ზემოქმედების შედეგად ძარის მზიდი ელემენტების დაზიანების შემთხვევაში, მათ შორის საგზაო შემთხვევების ჩათვლით

- დამონტაჟებული გაზის აპარატურით, გარდა სატრანსპორტო საშუალებისა, რომელიც არის სტანდარტული აღჭურვილობის ნაწილი

- მანქანის სისტემების, ნაწილების, მანქანის შიდა და გარე ნაწილის საკონტროლო ელემენტების  დეფორმაციის შემთხვევაში

გაუმართაობა, რომლის პირდაპირი ან არაპირდაპირი მიზეზი შეიძლება იყოს დამატებითი აღჭურვილობის, აქსესუარების და სხვა კონპონენტების დაყენება, რომელიც არ არის ავტორიზებული მწარმოებლის მიერ, ასევე ავტომობილის დიზაინში ცვლილებების შეტანისას 

- მწარმოებლის საიდენტიფიკაციო (VIN) ნიშნის არარსებობის ან დაზიანების შემთხვევაში.

- გაუმართაობა, რომელიც წარმოიქმნება სხვა გაუმართაობების დროულად არ აღმოფხვრის შედეგად, მათი აღმოჩენის შემდეგ

- მწარმოებლის არასანქცირებული ორგანიზაციების მიერ რემონტის ან ტექნიკური მომსახურების შედეგად წარმოქმნილი გაუმართაობა

- გაუმართაობა, რომელიც გამოწვეულია მწარმოებლის მიერ არა რეკომენდებული ან დაბალი ხარისხის საოპერაციო მასალებით, ზეთებით, საწვავით, აგრეთვე მუშაობის გაგრძელების შედეგად საოპერაციო სითხეების ნაკლებობით.

ფორსმაჟორული გარემოებები (ელვა, ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, ,,, და სხვა).

ავტომობილზე აღმოჩენილი ნებისმიერი ხარვეზის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს ოფიციალური წარმომადგენლობა, (კომპანია GMG) 

 

 

როგორ გამოვიყენოთ გარანტია

მივიდეთ LADA-ს ოფიციალურ სერვისში და წავრადგინოთ დოკუმენტები

საგარანტიო ტალონი
სერვისის წიგნაკი
პირადობის მოწმობა
ავტომობილის დოკუმენტი

მიაწოდეთ LADA–ს ოფიციალურ სერვისს მანქანა, რომ დაადასტუროს გაუმართაობის არსებობა

თუ შეუძლებელია ავტომობილის საკუთარი ძალებით გადაადგილება, თქვენ უნდა დაუკავშირდეთ  LADA ოფიციალურ სამსახურს, (კომპანია GMG)

LADA-ს მომხმარებელთა მომსახურება

+995 592 527527

საგარანტიო პერიოდი ახალი მანქანებისთვის: LADA Vesta, LADA XRAY, LADA Granta, New LADA Kalina, LADA Priora, LADA Largus

36 თვე ან 100,000 კმ გარბენზე (რომელიც ადრე შესრულდება)

6 წელი

საგარანტიო პერიოდი ძარის ყველა ნაწილისთვის - კოროზიის წინააღმდეგ

საგარანტიო პერიოდი იწყება მანქანის პირველ მფლობელზე მანქანის გადაცემის დღიდან.

მწარმოებლის საგარანტიო ვალდებულებები ძალაშია, თუ მომხმარებელი დროულად და სავალდებულოდ შეასრულებს ავტომობილის დაგეგმილ მომსახურებას მწარმოებლის უფლებამოსილ ორგანიზაციაში.

ავტომობილის გაუმართაობის აღმოფხვრა, ძრავზე, გადაცემათა კოლოფზე, გამანაწილებელ კოლოფზე და წამყვან ხიდებზე, რომელიც წარმოიშვა გარანტიის პერიოდში ქარხნული წუნის გამო, მწარმოებლის ხარჯზეა. საოპერაციო გაუმართაობის აღმოფხვრა და სამუშაოების შესრულება ძარის საღებავისა და ძარის ანტიკოროზიული საფარის მდგომარეობაზე, ხორციელდება მომხმარებლის ხარჯზე.

მომხმარებლის ხარჯზე, ასევე ტარდება დიაგნოსტიკური სამუშაოები, ხორციელდება მისი ინიციატივით და არ უკავშირდება გაუმართაობის აღმოფხვრას,  მათ შორის: საწვავის სისტემის გაწმენდა, თვლების ნახარის გასწორება, ძრავის მუშაობის რეგულირება, სამუხრუჭე სისტემის შემოწმება და მორგება, გადაბმულობის რეგულირება.,,,,,,,,,,,,,,,,

საგარანტიო ვალდებულებები მოქმედებს, თუ დაგეგმილი ტექნიკური მომსახურება დროულად შესრულდება.

მომსახურების ვადა არის:

8 წელი ან 120,000 კმ გარბენი (რომელიც ადრე დადგება)

წინა წამყვანი მანქანებისთვის (Largus მოდელების გამოკლებით)

10 წელი ან 160 000 კმ გარბენი (რომელიც ადრე დადგება)

Largus მოდელებისთვის

24 თვე

აკუმულატორზე

12 თვე ან 35 000 კმ გარბენი (რომელიც ადრე დადგება)

საყრდენი საკისრები (გარდა ლარგუსის მოდელებისა).

24 თვე ან 40 000 კმ გარბენი (რომელიც ადრე დადგება)

ამორტიზატორები და ტელესკოპური საყრდენები

36 თვე ან 30 000 კმ გარბენი (რომელიც ადრე დადგება)

გადაბმულობის დისკზე და დამწოლ საკისარზე

36 თვე ან 50 000 კმ გარბენი (რომელიც ადრე დადგება)

წამყვანი ღერძები (შარნირები)

24 თვე

LADA Vesta CNG: LPG აღჭურვილობა შედის LADA Vesta CNG– ის სტანდარტულ აღჭურვილობაში

საგარანტიო პერიოდი ავტომობილებზე: LADA NIVA

1.1 საგარანტიო პერიოდი იწყება ავტომობილის პირველ მომხმარებელზე გადაცემის დღიდან.

1.2 ახალი მანქანების საგარანტიო პერიოდს ადგენს მწარმოებელი და არის: თორმეტი თვე გარბენის შეზღუდვის გარეშე, გარდა ამ "საგარანტიო ბარათით" გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

1.3 ძარის ნაწილების პერფორირებული კოროზიის არარსებობა - ავტომობილის მომხმარებლისათვის გადაცემის მომენტიდან 6 წელი, იმ პირობით, რომ მომხმარებელი დაიცავს ძარის მოვლის წესებს, რომლებიც მოცემულია მომსახურების წიგნში. 

1.4 გარანტირებული პერიოდი ძარის ნაწილების შეღებილი ზედაპირისთვის არის 36 თვე გარბენის შეზღუდვის გარეშე.

1.5 მომსახურების ვადაა 6 წელი გარბენის შეზღუდვის გარეშე.

2.1 ქვემოთ ჩამოთვლილი ცალკეული კომპონენტებისა და სამუშაოებისთვის გარანტია დაწესებულია 2000-3000 კმ გარბენით გარანტირებულ პირველ ტექნიკურ მომსახურებამდე:

- კატალიზური გადამყვანი, წამყვანი ქამრები

- რეგულარულად გასამართი სამუშაოები

2.2 ავტომობილის დეფექტებთან დაკავშირებული მყიდველის მოთხოვნები არ ექვემდებარება პროდუქციისა და სახარჯი კომპონენტების დაკმაყოფილებას, მათ შორის საწვავს და საპოხი მასალებს და სატრანსპორტო საშუალებების მუშა სისტემებს, დამცველებს, ფილტრებს, ნათურებს, სანთლებს, წამყვან როლიკებს, ქამრებს, საბურავებს, სამუხრუჭე ხუნდებს, დისკებს, გადაბმულობის ქუროს .....

 

საგარანტიო პერიოდი ავტომობილებზე: LADA NIVA Legend

24 თვე 50 000 კმ- გარბენზე (რომელიც ადრე დადგება)

6 წელი

საგარანტიო პერიოდი გამჭოლი კოროზიის წინააღმდეგ

საგარანტიო პერიოდი იწყება მანქანის პირველ მფლობელზე მანქანის გადაცემის დღიდან.

მწარმოებლის საგარანტიო ვალდებულებები ძალაშია, თუ მომხმარებელი დროულად და სავალდებულოდ შეასრულებს ავტომობილის დაგეგმილ მომსახურებას მწარმოებლის უფლებამოსილ ორგანიზაციებში.

ავტომობილის ხარვეზების აღმოფხვრა, რომლებიც წარმოიშვა გარანტიის პერიოდში მწარმოებლის ბრალის გამო, მწარმოებლის ხარჯზეა.

მომხმარებლის ხარჯზე, ტარდება დიაგნოსტიკური სამუშაოები, ხორციელდება მისი ინიციატივით და არ არის დაკავშირებული გაუმართაობის აღმოფხვრასთან, რომელიც წარმოიშვა მწარმოებლის ბრალით გარანტიის პერიოდში, ოპერაციული კორექტირება მანქანის არასათანადო მუშაობის გამო , გარე და სხვა ფაქტორების ზემოქმედება, მათ შორის: საწვავის სისტემის გაწმენდა, თვლების ნახარის გასწორება, ძრავის მუშაობის რეგულირება, მუხრუჭების შემოწმება და მორგება, გადაბმულობის რეგულირება.

საგარანტიო ვალდებულებები მოქმედებს, თუ დაგეგმილი ტექნიკური მომსახურება დროულად შესრულდება.

 

მომსახურების ვადა არის:

24 თვე

აკუმულატორზე

24 თვე ან 35 000 კმ-გარბენზე (რომელიც ადრე დადგება)

გამანაწილებელი კოლოფი და შუალედური ლილვი

24 თვე ან 40 000 კმ-გარბენზე (რომელიც ადრე დადგება)

ამორტიზატორები და ტელესკოპური საყრდენები

36 თვე ან 30 000 კმ-გარბენზე (რომელიც ადრე დადგება)

დამწოლი საკისარი და გადაბმულობის დისკი

24 თვე ან 35 000 კმ-გარბენზე (რომელიც ადრე დადგება)

წამყვანი ღერძები და დამცავი ჩიხოლები